top of page

Svatý Gotfríd

Gotfríd se narodil roku 1097. Jeho otec byl hrabě Gotfríd z Cappenbergu a jeho matka Beatrice ze Schweinfurtu. Oženil se s Jutou, dcerou hraběte z Arnsbergu. Ve sporu mezi biskupem z Münsteru a císařem stál na straně biskupa, chtěl se však z této válečné půtky v Münsteru stáhnout (město bylo roku 1121 dobyto a zničeno), protože se rozhodl změnit svůj hrad v klášter. Spolu se svým bratrem Otou se totiž roku 1121 setkali se svatým Norbertem. Gotfríd byl plný nadšení pro apoštolský život, jak jej hlásal a žil Norbert. Zpočátku byla jeho manželka Juta a bratr Oto proti jeho úmyslu. Nejvíce proti jeho plánu bojoval jeho tchán, hrabě z Arnsbergu. Na sněmu v Utrechtu podpořil Gotfrídův záměr hrabě Fridrich Švábský, jemuž Gotfríd prodal dva hrady.

31. května 1122 mohl Gotfríd předat Norbertovi hrad Cappenberg. Münsterský biskup posvětil klášter 15. srpna téhož roku. Bylo to první premonstrátské založení v Německu. Další proboštství byla založena na Gotfrídových statcích ve Varlaru a Ilbenstadtu. Oba bratři ale mohli vstoupit do „svých klášterů“ až roku 1124, protože museli splnit povinnosti vůči rodině a Gotfríd musel získat souhlas své manželky Juty. Juta a jeho sestry Godberga a Beatrix se později staly premonstrátkami v dolním klášteře v Cappenbergu. Godfríd zůstal také prozatím v Cappenbergu, kde založil špitál pro chudé. Sloužil chudým s velikou pokorou.

Norbert povolal roku 1125 oba bratry do Prémontré a vysvětil je na akolyty. Když se stal Norbert roku 1126 arcibiskupem v Magdeburku, vzal Gotfrída s sebou. Byla to pro Gotfrída těžká zkouška, protože si nemohl zvyknout na život na arcibiskupském dvoře a brzy onemocněl. S Norbertovým svolením se vrátil do Ilbenstadtu. Několik dní po svém návratu 13. ledna 1127 ve věku třiceti let zemřel.
Gotfríd byl muž mírumilovný. Během svého sporu s tchánem vyjádřil přání zemřít jako mučedník. V posledních měsících života často hovořil o tom, že si přeje zemřít.
Jeho ostatky byly rozděleny mezi Ilbenstadt a Cappenberg. Papež Pavel V. schválil jeho uctívání v Cappenbergu a papež Benedikt XIII. je 8. března 1728 rozšířil na celý řád. Po těžkých dobách sekularizace byl velkým propagátorem uctívání svatého Gotfrída z Cappenbergu mohučský biskup Emmanuel von Ketteler.

Gotfríd je zobrazován jako hrabě/rytíř, jako premonstrát, s odloženou korunou, modely kostelů, miskou na chléb a lebkou, jak klečí před andělem s křížem a korunou, se zemekoulí, žezlem a věncem perel u nohou, se zjevením malého Ježíše, který mu nasazuje korunu.

bottom of page