top of page

Svatí Adrián a Jakub

9. července 1572 kalvínci ve městě Gorcum oběsili devatenáct kněží a řeholníků pro jejich věrnost katolické církvi. Mezi nimi byli i dva synové svatého Norberta.

Adrián Jansen, zvaný Becanus, se narodil roku 1529 v Hilvarenbeeku a v patnácti letech vstoupil do opatství Middelburg. Stal se tam novicmistrem a kaplanem, potom byl roku 1560 jmenován farářem v Agterkerke a roku 1572 v Monsteru. Adrián byl příkladným knězem, čestným a zapáleným pro apoštolskou práci ve své farnosti, kde žilo také několik kalvínců.

Jakub Lacoupe, rovněž kanovník z Middelburgu, se narodil roku 1542 v Oudenaarde. Byl to inteligentní mladý muž s velkým osobním kouzlem, a snadno dosažené úspěchy mu poněkud stouply do hlavy. Jeho řeholní život byl tedy pouze průměrný. Když roku 1566 kalvínci obsadili opatství, Jakub, tehdy čtyřiadvacetiletý, se spolu s dalšími dvěma bratry zřekl víry. Jeho otec a bratr, který byl rovněž premonstrátem, jej přiměli, aby si vše znovu uvážil, a on se nakonec, zasažen Boží milostí, vrátil do opatství. Požádal bratry o odpuštění za to, že napsal pamflet proti katolické víře a stal se protestantským pastorem, a oni jej laskavě přijali zpět. O pět let později jej opat jmenoval kaplanem v Monsteru, kde byl farářem jeho bratr. Jakub s ním žil na faře. Roku 1572 jeho bratr zemřel a farářem byl ustanoven Adrián Jansen. V červenci roku 1572 revolucionáři zaútočili na faru a oba kněze uvěznili.

Stejný osud potkal sedmnáct dalších kněží a řeholníků. Vedli je ulicemi města a řvoucí dav je urážel a bil. Byli uvězněni a postaveni před soud, kde statečně hájili učení o eucharistii a vyznali svou věrnost papežskému úřadu. I když byl Adrián zvyklý diskutovat s kacíři, byl to hlavně Jakub, kdo před soudem obhajoval víru a církev. Všichni byli mučeni a trýzněni hladem.
9. července 1572 Adrián a Jakub dosáhli spolu s ostatními mučednické koruny. Adrián se dožil 43 a Jakub 30 let. Byli blahořečeni papežem Klementem X. 24. listopadu 1675 a svatořečeni Piem IX. 29. června 1867.

Ostatky gorcumských mučedníků se nacházejí v Gorcumu, Bruselu a Averbode.
Adrián a Jakub jsou zobrazováni jako premonstráti, s oprátkou, u šibenice, s tiárou, kalichem, monstrancí, knihou a palmou vítězství.

bottom of page