top of page

Kontemplativní život, zakořeněný v tichu, je jako první z forem zasvěceného života v církvi, veden hledáním Boží tváře, o níž svědčí a kterou také zároveň nahlíží v srdci světa. Přítomnost komunit, jež jsou jako města na hoře a lampy na podstavci (srov. Mt 5,14n), jakkoli je prostý jejich způsob života, zjevně ukazuje na cíl, k němuž směřuje celé církevní společenství po cestách času, vyhlížeje budoucí završení všech věcí v Kristu Ježíši.

Vstup do řeholního společenství je velkou výzvou a vyžaduje od kandidátky úplné sebedarování. Vstoupit lze pouze s přijetím všech důsledků této celistvosti, s přijetím zkušeností, nároků, obětí i radostí všech tří slibů a s celoživotním nasazením – nebo nevstoupit vůbec. Toto „všechno nebo nic“ se dnes může zdát předčasné a staromódní, ale zůstává stále pravdivé . Takový krok do našeho řádu nepřichází automaticky, musí překonat mnoho překážek.

Formace je duchovní  a vnitřní proces a základním „formátorem“  a Mistrem je Duch svatý, Duch Páně, který povolává a přitahuje, vybírá a formuje. Konečným cílem procesu formace je pomoci kandidátce odpovědět na toto volání, následovat tento hlas, učinit zásadní životní rozhodnutí následovat Ježíše Krista, stále těsněji se s Ním sjednocovat a být mu podobnou.

Etapy formace ke kontemplativnímu životu

Zájemkyně o řeholní život

Dívka/žena, která má hlubší zájem o náš způsob řeholního života, nás může navštívit a společně s jednou ze sester pohovořit o svém povolání.

Aspirantát

Je první období rozlišování a trvá nejméně rok, maximálně 2 roky. Aspirantka žije a pracuje jako doposud ve svém civilním prostředí, častěji navštěvuje naši komunitu a dál rozlišuje své povolání. Ke konci tohoto období prožije i nějaký čas uvnitř kláštera v klauzuře, aby se blíže seznámila s naším životem.

Postulát

Navazuje na aspirantát a trvá také 1-2 roky. Postulantka bydlí v klauzuře jako ostatní sestry a účastní se společného života. Postupně poznává jeho krásu i náročnost. Během tohoto období může kdykoliv odejít. Pokud ale chce v započaté cestě pokračovat, požádá o přijetí do noviciátu.

křížek.jpg
DSC06769.JPG

Noviciát

Začíná obřadem (tzv. obláčkou), při kterém obdrží řeholní roucho - bílý hábit a bílý závoj, a dostane řeholní jméno. Noviciát trvá 2 roky. Novicka je svěřena do péče jedné ze sester, která ji postupně uvádí do podstaty řeholního života a pomáhá jí na této cestě.

Juniorát

Po skončení noviciátu mohou následovat první sliby. Tyto sliby se skládají na určité období (např. 3 roky) a během juniorátu se opakují až k dovršení celkové doby počáteční formace, která musí trvat 9-12 let. Od složení prvních slibů dostává místo bílého závoje černý.

podpis.jpg
prsten.jpg

Slavné sliby

Po uplynutí doby počáteční formace následuje složení slavných slibů, které jsou celoživotním závazkem. Při nich dostává prsten, který je vnějším znamením pouta a darování sebe sama Bohu a církvi.

Obláčka sr. Anežky

Pokud máte nějaký dotaz, napište nám.
Rády Vám odpovíme.

Brzy se ozveme!

bottom of page