top of page
klášter.jpg

V celém objektu bývalého doksanského kláštera dnes sídlí tři instituce.

Klášter sester premonstrátek, Farnost Doksany a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který spravuje převážnou většinu areálu.

bottom of page