top of page
Sestry Premonstrátky

Kontemplace

Společenství

Služba

Klášter Doksany

Náš život

Žijeme kontemplativním životem s klauzurou vyhrazenou  Konstitucemi.

modlitba v Doksanech

Pobyt

Nabízíme možnost pobytu dívkám a ženám, které chtějí prožít několik dní v tichu nebo blíže poznat náš způsob života modlitby.

klášter Doksany, pobyt

Přímluvná modlitba

Službu Církvi a lidem vyjadřujeme také přímluvnou modlitbou na vaše úmysly.

přímluvná modlitba

Prohlídky

Návštěvníci mohou v areálu doksanského kláštera navštívit kostel a tzv. románskou "kryptu". Prohlídky organizuje farnost Doksany.

kostel Doksany
bottom of page