top of page
PC310165.JPG

Pravidelné bohoslužby v kostele Narození Panny Marie

Neděle – v 11 hodin, od 10:30 modlitba růžence

každou první neděli v měsíci je promluva zaměřena pro děti

 

Pátek – v 18 hodin

DSC01695_edited.jpg

1. pátek v měsíci s prosbou za nová kněžská a řeholní povolání

-  v 19:30 modlitba růžence

-  ve 20:00 mše svatá, po ní adorace se svátostným  požehnáním, případně s průvodem s Nejsvětější svátostí, pak následuje společné agapé na faře

Bohoslužby v kapli sester

Pondělí, úterý, středa, sobota - mše svatá v 7 hodin

čtvrtek - mše svatá v 16:30

                           

Pokud se chcete zúčastnit mše v naší kapli, je třeba se předem domluvit s administrátorem farnosti (731 402 403).

Vstup do kaple vede přes faru. Sraz je před budovou fary nejpozději 10 minut před začátkem mše.

bottom of page