top of page

Přímluvná modlitba

Službu Církvi a lidem vyjadřujeme také přímluvnou modlitbou na vaše úmysly.
Tyto prosby předkládáme ve společné modlitbě Pánu vždy po dobu devíti dnů při adoraci Nejsvětější Svátosti oltářní. V modlitbě však na vás pamatujeme i nadále. K tomu je ještě jednou za měsíc u nás sloužena mše svatá za vás a na vaše úmysly.


Své úmysly nám můžete sdělit:

Klášter sester premonstrátek
411 82 Doksany 1

E-mail: sorores.opraem@cbox.cz

Nebo můžete úmysl poslat formulářem níže.
Pokud chcete, abychom Vám potvrdily přijetí Vaší prosby, vyplňtě svou e-mailovou adresu.

V modlitbě

bottom of page