top of page

Emilie Podoska

Emílie se narodila 7. září 1845 v Grajówě blízko Wieliczky. Byla jedenáctým ze šestnácti dětí svých rodičů. Rodina byla velmi zbožná a vlastenecká. Po ukončení školní docházky u sester františkánek, vstoupila roku 1872 do premonstrátského kláštera v Krakově. Tři roky učila na škole sester a potom byla pět let její ředitelkou. Od roku 1886 až do své smrti byla novicmistrovou.

Stavěla si vysoké duchovní cíle a ke spolusestrám se chovala vždy velmi laskavě. Věrně zachovávala Řeholi řádu a měla pochopení pro potřeby druhých. Hořela láskou ke Kristu v eucharistii a uchovávala si velkou důvěru v Matku Boží. Emílie si přála vrátit se k přísnějším observancím dřívější verze Řehole a byla odhodlána začít tyto reformy provádět v klášteře. Věděla, že se toho nedá dosáhnout pouze slovy, protože lidé si obvykle hledají výmluvy, aby nemuseli své závazky plnit.
Podle Kristova příkladu si přála zcela se vydat za oběť. Dala svůj život za reformu řádu: „Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni“ (Jan 17,19).
Přes její rty nikdy nepřešla žádná stížnost. Její chování bylo vždy jemné, ale rozhodné. Byla veselé povahy a přátelská ke každému.
Roku 1889 onemocněla těžkým zápalem plic a potom tuberkulózou. Ve svém utrpení se často modlila: „Očisti mě, ó Pane, abych nemusela být očišťována až na věčnosti.“ Přála si, aby jí byla ke smrtelnému loži přinesena Řehole a Statuta řádu. „Pro ně si přeji zemřít,“ řekla. Zemřela 22. května 1889 ve věku 44 let. Hábit svatého Norberta nosila 17 let.

Pán oběť jejího života přijal: „Zrno, které padne do dobré země, dá mnohonásobný užitek“ (srov. Mt 13, 8). Její smrt znamenala pro řeholní komunitu na Zwierzynieci rozhodující obrat.
17. března 1993 byl v Krakově zahájen diecézní proces jejího blahořečení, který skončil v září 1994. V květnu 1994 byl otevřen její hrob a ostatky byly přeneseny do klášterního kostela.

 

Modlitba za její blahořečení:

Bože, náš Otče, ty nám ukazuješ svou dobrotu skrze přímluvu svých svatých. Vyslyš moji modlitbu na přímluvu své služebnice Emílie.
Uděl mi milost …….. , o niž tě snažně prosím. Podle jejího příkladu mi dej, abych Ti věrně sloužil, opravdově Tě miloval a plnil své povinnosti, jak nejlépe dokážu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

bottom of page