top of page
MC_2000-07-09-0144.jpg

V celém objektu bývalého doksanského kláštera dnes sídlí tři instituce.

Klášter sester premonstrátek, Farnost Doksany a Národní památkový ústav, který spravuje převážnou většinu areálu.

bottom of page